“အကောင်းမြင်ဝါဒနှင့် ပြဿနာ ဝိုင်းဝန်းဖြေရှင်းနိုင်ရေး တရားတော် မြတ်အား နာယူကြပါရန် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခြင်း”

“အကောင်းမြင်ဝါဒနှင့် ပြဿနာ ဝိုင်းဝန်းဖြေရှင်းနိုင်ရေး တရားတော် မြတ်အား နာယူကြပါရန် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခြင်း”

Load more