(၁၃.၉.၂၀၁၉)ရက္​ေန႔တြင္​ Titan Academy မွ ဆရာမေဒၚအိသူဇာသိန္​းနွင႔္​ ဆရာမေဒၚသင္​းလဲ့ေဝေဇာ္​တို႔မွ ကြန္​ပ် ဴ တာတကၠသိုလ္​(ဗန္​းေမာ္​) သို႔လာေရာက္​၍ Myanmar Science and Technology, Engineering, Mathematics-STEM Competition ​ၿပိဳင္​ပဲြ အေၾကာင္​း သိေကာင္​းစရာမ်ားနွင့္ ျပိဳင္ပြဲ၀င္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအေၾကာင္း ရွင္​းလင္​းေျပာၾကားေပးခဲ့ပါတယ္​။ ယခုလို ကြန္​ပ် ဴ တာတကၠသိုလ္​(ဗန္​းေမာ္​) သို႔လာေရာက္​၍ Myanmar STEM Competition- MSC ​ၿပိဳင္​ပဲြ အေၾကာင္​းနွင္​့ပတ္​သက္​၍ သိေကာင္​းစရာမ်ားကို ရွင္​းလင္​းေျပာၾကားေပးခဲ့ပါေသာ Titan Academy အား ကြန္​ပ် ဴ တာတကၠသိလ္​(ဗန္​းေမာ္​) မွ ေက်းဇူးအထူးတင္​ရွိပါေၾကာင္​း မွတ္​တမ္​းတင္​ဂုဏ္​ျပဳ အပ္​ပါတယ္​။