မေလၽွာ့ေသာဇြဲ၊ မေလ်ာ့ေသာအားစိုက္ထုတ္မႈ၊ မရပ္ေသာၾကိဳးစားအားထုတ္မႈ၊ အစဥ္အလာမပ်က္ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္မႈေတြျဖင့္ ဒီနွစ္မွာ အသင္း(၂)သင္းပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ျပီး ျပိဳင္ပြဲဝင္အသင္း(၂)သင္း စုစုေပါင္းေဘာလံုး(၆) ရရွိခဲ့တဲ့အတြက္ဝမ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူပါတယ္။