နောက်ခံသမိုင်း

တည်နေရာနှင့် အကျယ်အဝန်း

ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ဗန်းမော်)သည် ကချင်ပြည်နယ်၊ ဗန်းမော်မြို့၊ စီအင်းရွာအနီးတွင် တည်ရှိပါသည်။ ဗန်းမော်မြို့မှ ၅မိုင်အကွာတွင် တည်ရှိပြီး အကျယ်အဝန်းအားဖြင့် ၅၅.၅၃ဧက ကျယ်ဝန်းပါသည်။

နောက်ခံသမိုင်း

အစိုးရကွန်ပျူတာကောလိပ်(ဗန်းမော်) ကို ၂၀၀၂ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ဗန်းမော်မြို့မှ ၃ မိုင်အကွာတွင်ရှိသော ရွှေပြည်သာကျေးရွာတွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ အစိုးရကွန်ပျူတာကောလိပ်(ဗန်းမော်)မှ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ဗန်းမော်)အဖြစ်သို့ ၂၀၀၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၀ ရက်နေ့တွင် တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ဒေါက်တာမေဖြိုးဦး, Ph.D (IT), သည် လက်ရှိအချိန်တွင် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ဗန်းမော်)၏ ပါမောက္ခချုပ်တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်လျှက်ရှိပါသည်။

ပေးအပ်သောဘွဲ့အမျိုးအမည်များနှင့် ဘွဲ့ရဦးရေစာရင်း

စဉ် ဘွဲ့/ဒီပလိုမာ အမည်

ဘွဲ့ရဦးရေ

ဘွဲ့/ဒီဂရီ/

လက်မှတ်

အင်္ဂလိပ် မြန်မာ
အပြည့်အစုံ အတိုကောက်
Bachelor of Computer Science B.C.Sc. ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘွဲ့ ၄၃၀
Bachelor of Computer Technology B.C.Tech. ကွန်ပျူတာနည်းပညာဘွဲ့ ၁၄၅
Bachelor of Computer Science (Hons:) B.C.Sc. (Hons:)

ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ (ဂုဏ်ထူးဘွဲ့)

၁၀၈
Bachelor of Computer Technology (Hons:) B.C.Tech. (Hons)

ကွန်ပျူတာနည်းပညာ (ဂုဏ်ထူးဘွဲ့)

၃၇
Master of Computer Science M.C.Sc.

မဟာကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘွဲ့

Master of Computer Technology M.C.Tech.

မဟာကွန်ပျူတာနည်းပညာဘွဲ့

Master of Information Science M.I.Sc.

မဟာသုတသိပ္ပံဘွဲ့

Master of Application Science M.A.Sc.

မဟာအသုံးချသိပ္ပံဘွဲ့

Diploma of Computer Science D.C.Sc.

ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဒီပလိုမာဘွဲ့

၅၇
၁၀ Diploma of Computer Application D.C.A

ကွန်ပျူတာအသုံးချဒီပလိုမာဘွဲ့

၁၀
၁၁ Diploma of Computer Maintenance D.C.M

ကွန်ပျူတာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းတပ်ဆင်ရေးဒီပလိုမာဘွဲ့

၁၂ Application/Module CA/M

အသုံးချသင်တန်း

၂၁၃
၁၃ Basic Computer Application Course Certificate

ကွန်ပျူတာအခြေခံအသုံးချသင်တန်း