အင်္ဂလိပ်စာဌာန

ဆရာ၊ ဆရာမများ

ဒေါ်စန်းသီတာ

ကထိက (ဌာနမှုး)

ဒေါ်ဇင်မာစိုး

ကထိက

ဒေါ်ဝေဝေမြင့်

လက်ထောက်ကထိက

ဒေါ်ဝါဝါထွန်း

နည်းပြ

ဦးငြိမ်းချမ်းမြင့်​ေဆွ

နည်းပြ

ဒေါ်နော်ရေဗက္ကာ

နည်းပြ

သင်ကြားသည့်ဘာသာရပ်များ

ဘာသာရပ်အမည် သင်ကြားသည့်အကြောင်းအရာ
CST-Eng IELTS(Foundation)
CST-Eng IELTS(Objective)
CST-Eng IELTS 7 & Grammar for IELTS
CST-Eng IELTS 8 & Grammar for IELTS
CST-Eng Writing Skill & Grammar for IELTS