သဘာဝသိပ္ပံဌာန- ရူပဗေဒ

ဆရာ၊ ဆရာမများ

ဒေါက်တာအေးသီတာအောင်

ပါမောက္ခ (ဌာနမှူး)

ဒေါက်တာယဉ်ယဉ်သိန်း

တွဲဖက်ပါမောက္ခ

ဒေါ်ကြွယ်ကြွယ်ဌေး

ကထိက

ဒေါ်စုမွန်ဦး

လက်ထောက်ကထိက

ဒေါ်ဇင်မျိုးနိုင်

နည်းပြ

ဦးချစ်မျိုးနိုင်

နည်းပြ

သင်ကြားသည့်ဘာသာရပ်များ

ဘာသာရပ်အမည် သင်ကြားသည့်အကြောင်းအရာ
CST-Phys Physics