ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး

ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ဗန်းမော်)တွင် ပညာသင်ကြားလျက်ရှိသောကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများအနေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါပညာသင်ဆုများကို လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

စဉ် ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးအစီအစဉ် ကျောင်းသားဦးရေ ပညာသင်ကြေးထောက်ပံ့မည့်ကာလ (လ) လစဉ်ထောက်ပံ့ငွေ (ကျပ်)
အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာနထောက်ပံ့ကြေး ၁၈ ၁၀ ၃၀၀၀၀