ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ဗန်း​မော်)တွင် ၁၄-၁-၂၀၂၀ ရက် ေန့မှ
၁၈-၁-၂၀၂၀ ရက် ေန့အထိဖွင့်လှစ်ပို့ချခဲ့ေသာ Automatic Speech Recognition Winter School သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားမှတ်တမ်း