ပန်းပျိုးသူ ပရဟိတအဖွဲ့မှ Face Shield အခု ၂၀ နှင့် Mask အခု ၅၀ အားUCS(Banmaw)သို့ ပေးပို့လှူဒါန်းခြင်းအတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းမှတ်တမ်းတင်အပ်ပါတယ်။ပေးပို့လှူဒါန်းလာသော Face Shield နှင့် Mask များအား ဆရာ ဆရာမများ ရုံးဝန်ထမ်းမျာအား ခွဲဝေပေးသည့်မှတ်တမ်းပုံရိပ်များဖြစ်ပါတယ်။