၂၀၁၉ -၂၀၂ဝ ပညာသင်နှစ် ပထမနှစ်ဝက် စာမေးပွဲကျင်းပမည့်ရက်နှင့် ကိုယ်ပိုင်စာကြည့်ချိန်ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ဗန်းမော်)တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ပထမနှစ် B.C.Sc၊ B.C.Tech ၊ ဒုတိယနှစ် B.C.Sc၊ B.C.Tech ၊ တတိယနှစ် B.C.Sc၊ B.C.Tech ၊ စတုတ္ထနှစ် B.C.Sc၊ B.C.Tech ၊ ပဥ္စမနှစ် B.C.Sc၊ B.C.Tech သင်တန်းများ၏ ပထမနှစ်ဝက်စာမေးပွဲ(Mid-Term Examination) ကို(၂၃-၃-၂၀၂၀)မှ (၁-၄-၂၀၂၀) ရက်နေ့အထိ ပူးတွဲပါအချိန်ဇယားအတိုင်း ကျင်းပပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်
အထက်ပါသင်တန်းအသီးသီး၏ ကိုယ်ပိုင်စာကြည့်ချိန် (Private Study)ကို (၁၉-၃-၂၀၂၀) မှ(၂၂-၃-၂၀၂၀) ရက်နေ့အထိဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါတယ်
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ဗန်းမော်)