စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ တကၠသိုလ္မ်ားစုေပါင္း၍ အေတြ႕အၾကံဳရွင္းလင္းပြဲကို ၁-၉-၂၀၁၉ ရက္ေန႕တြင္ မံုရြာတကၠသိုလ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႕ပါတယ္။ ***ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးႏွင့္ အျမဲတန္းအတြင္းေဒါက္တာေအးျမင့္။ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဒါက္တာသိန္းဝင္းႏွင့္ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား။ ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ားေကာ္မတီဥကၠဌေဒါက္တာေဇာ္ေဝစိုးႏွင့္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ား ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ား ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား ဆရာဆရာမကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေက်ာင္းသားသမၼဂၢကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ႕ၾကပါတယ္။ ***(1)Teaching for Tomorrow, (2)Effect of Digitalization on Higher Education (3)Internationalization, (4)University Linkage for Industry Engagement (5) Comprehensive University, (6) Internal Quality Assurance, (7) Research Capacity Building in Universities ေခါင္းစဥ္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာပညာရွင္မ်ားက ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ႕ၾကျပီးေနာက္ အုပ္စုလိုက္အဖြဲ႕ဖြဲ႕၍ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ေဆြးေႏြးခဲ႕ၾကပါတယ္။ ***မိမိတို႕တကၠသိုလ္ေတြမွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႕ အားသာခ်က္ အားနည္းခ်က္မ်ား လိုအပ္ခ်က္မ်ား အခက္အခဲမ်ားကို ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြး အေျဖရွာၾက ဝိုင္းဖြဲ႕ေဆြးေႏြးၾကတာ စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းလွပါတယ္။အေတြ႕အၾကံဳေကာင္းေတြလည္း အမ်ားႀကီး႐ရွိခဲ႕ၾကပါတယ္။ ***အုပ္စုလိုက္ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္ေတြကို ျပန္လည္စုစည္းတင္ျပျပီး ျပန္လည္သံုးသပ္မႈေတြႏွင့္ ဘယ္ကိစၥမွာ ဘယ္လိုေလးေဆာင္ရြက္လ်င္ ဘယ္လိုေလးျဖည့္ဆည္းလိုက္လ်င္ ဘယ္လိုအဆင္ေျပသြားႏိုင္တယ္ ဘယ္လိုေကာင္းမြန္ႏိုင္တယ္ မျဖစ္မေန ဘာေတြလုပ္ေဆာင္သင့္တယ္ အစရွိတဲ႕ အၾကံျပဳခ်က္ေတြ ေျဖရွင္းခ်က္ေတြကိုလည္း ရႈေထာင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးကေန အေတြးအျမင္ကိုယ္စီ ကိုယ္စီ ဖလွယ္ႏိုင္ခဲ႕ၾကပါတယ္။ ***တကၠသိုလ္အသီးသီးမွာ အားသာခ်က္ ကိုယ္စီ ရွိၾကသည္မို႕ မိမိတကၠသိုလ္ႀကီးေတြကို မည္သို႕ မည္ပံု အစြမ္းကုန္တိုးတက္ေအာင္ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ၾကမည္ ဆိုသည့္ ျပင္းျပတဲ႕စိတ္ဆႏၵမ်ားႏွင့္အတူ မိမိေက်ာင္းအားသာခ်က္ေတြ ပို၍ပို၍ အားေကာင္းလာေအာင္ ပို၍ပို၍ အဆင့္ျမွင့္တင္ႏိုင္ေအာင္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္းလာႏိုင္ေအာင္ စက္ရံုအလုပ္ရံုေတြႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္နိုင္ သင္ၾကားႏိုင္သည့္တကၠသိုလ္မ်ားျဖစ္လာေအာင္ သုေတသနအေျချပဳတကၠသိုလ္မ်ားျဖစ္လာေအာင္ အရည္အေသြး အာမခံ အစစ္ေဆးခံႏိုင္တဲ႕ တကၠသိုလ္ျဖစ္လာေအာင္ အမ်ားမွ ေလးစားအားက်ရသည့္တကၠသိုလ္ႀကီးေတြ ျဖစ္ေစလိုစိတ္ေတြႏွင့္ စိတ္ဝင္တစား စိတ္အားထက္သန္စြာ ေဆြးေႏြးၾကတာကို ေတြ႕ရွိရသည့္အတြက္ ယခုလို အေတြ႕အၾကံဳေဆြးေႏြးပြဲမွ ရရွိလာေသာ ရလဒ္မ်ားသည္ မိမိတို႕ တကၠသိုလ္မ်ား ဒိထက္ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမည့္ အလားအေကာင္းမ်ား ျဖစ္ကိုျဖစ္ရမည္ဟု ယံုၾကည္ေမ်ွာ္လင့္မိပါတယ္။