(၁၆-၉-၂၀၁၉)ရက္​ေန႔တြင္​ ကြန္​ပ် ဴ တာတကၠသိုလ္​(ဗန္​းေမာ္​)၏ ေက်ာင္​းသူ(၁၀၀)ဦးဆံ့ (၂)ထပ္​အိပ္​ေဆာင္​ တည္​ေဆာက္​ေရးလုပ္​ငန္​းနွင္​့ အေဆာင္​ဝင္​လမ္​းခင္​းရန္​ေျမေနရာကြင္​းဆင္​းစစ္​ေဆးမႈမွတ္​တမ္​း