ဆရာ၊ ဆရာများ ပြန်လည်​ ရောက်ရှိလာသည့်အခါ အသင့်နေနိုင်ရန်နှင့် အဆင်ပြေစေရန်အတွက် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် (ဗန်းမော်)၏ ဆရာ၊ ဆရာမ အဆောင်ရှိ ပိတ်ဆို့နေသော သန့်စင်ခန်းများနှင့် မိလ္လာပိုက်များအား လဲလှယ်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် အဝီစိတွင်း ရေမော်တာစက်များပြင်ဆင်ခြင်း၊ ရေပိုက်များလဲလှယ်ခြင်း လုပ်ငန်းမှတ်တမ်းများ…