၂၀၂၂ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း‌အောင်မြင်ပြီး ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ဗန်းမော်)သို့ ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း