ucsbanmaw.edu.mm ကိုယ်ပိုင် Domain Name Account ဖြင့် E-mail မဖွင့်ရသေးသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ(၆၂၅)ဉီးအတွက် E-mail Account များအားဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းသားအယောက်(၃၀)ကျော်၌ edu domainname ဖြင့် e-mail Account ဖွင့်လှစ်ပြီးသားရှိသဖြင့် ကျန်(၆၂၅)ဉီးအတွက်သာ Account ဖွင့်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ User Name နှင့် Password များအား အတန်းလိုက်ဖွဲ့ထားသော Messenger Group တွင်လည်း ဖြန့်ဝေထားရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။

First Year
First Year
Second Year
Second Year
Second Year
Second Year
Second Year
Second Year
Third Year
Third Year
Third Year
Third Year
Fourth Year
Fourth Year
Fourth Year
Fourth Year
Online Training တက်သူများအတွက် ဖွင့်လှစ်ပေးထားသော e-mail Account များ
Online Training တက်သူများအတွက် ဖွင့်လှစ်ပေးထားသော e-mail Account များ
Online Training တက်သူများအတွက် ဖွင့်လှစ်ပေးထားသော e-mail Account များ
Online Training တက်သူများအတွက် ဖွင့်လှစ်ပေးထားသော e-mail Account များ
Online Training တက်သူများအတွက် ဖွင့်လှစ်ပေးထားသော e-mail Account များ
Online Training တက်သူများအတွက် ဖွင့်လှစ်ပေးထားသော e-mail Account များ