ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ဗန်းမော်)တွင် တည်ဆောက်လျက်ရှိသော ၄ခန်းတွဲ(၄)ထပ် ဆရာ/ဆရာမဆောင် အဝင်လမ်းတွင် ပစ္စည်းသည် ယာဉ်များအဆင်ပြေသွားလာနိုင်ရန်အတွက် မညီမညာချိုင့်ခွက်များအား ကျောက် ၊ သဲခင်း၍ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသော Sut Family Company ၏ ကူညီလုပ်ဆောင်ချက်မှတ်တမ်းများဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ဗန်းမော်)မိသားစု