ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ဗန်းမော်)၏ စာကြည့်တိုက်အား မှန်လုံခန်းကာရံ၍ အဆင့်မြှင့်တင်မွမ်းမံခြင်း မှတ်တမ်းပုံများဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံတကာစာအုပ်များ သုတ၊ ရသစာအုပ်များဖြည့်ဆည်း၍
နံရံကပ်မှန်ဘီဒိုများဖြင့် ဆက်လက်မွမ်းမံ ပြင််ဆင်ရန် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ဗန်းမော်)သာမန်အသုံးစရိတ်ခေါင်းစဉ်မှ ကျခံသုံးစွဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ဗန်းမော်)မိသားစု