၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်
ပထမနှစ်ဝက် လက်တွေ့စာမေးပွဲအချိန်စာရင်းအား ၂-၄-၂၀၂၀ ရက်​နေ့အစား ၂၈-၃-၂၀၂၀ ရက်​နေ့တွင် ​
​​ရက်ပြောင်း​ရွှေ့ဖြေဆိုရမည်ဖြစ်ပါတယ်။
​ရေး​ဖြေဘာသာရပ်များအားလုံး ယခင်​ကြေငြာခဲ့သည့် အတိုင်း ​ပြောင်းလဲမှုမရှိပဲ ၂၃-၃-၂၀၂၀ ရက်​နေ့မှ ၁-၄-၂၀၂၀ ရက်​နေ့အထိ ပုံမှန်​ဖြေဆိုကြရမှာဖြစ်ပါတယိ။