(၁၆-၉-၂၀၁၉)ရက္​ေန႔တြင္​ ကြန္​ပ် ဴ တာတကၠသိုလ္​(ဗန္​းေမာ္​)၏ ဂါလံ(၁၂၀၀၀)ဆံ့ အျမင္​့(၅၀)ေပ သံကူကြန္​ကရိေရစင္​အား ေဆးသုတ္​ရန္​အတြက္​ ၾကည္​့ရႈစစ္​ေဆးခဲ့ပါသည္။