ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(ဗန္းေမာ္)၏ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ICT သုေတသန၊ Project ျပပြဲ၊ၿပိုင္ပြဲအခမ္းအနားကို (၂.၁၀.၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။