ကျောင်းသူ ၁၀၀ ဦးဆံ့ အိပ်ဆောင်တည်ဆောက်ပြီးသွားသော်လည်း ကျောင်းသူအဆောင်ရှေ ့တွင် လမ်းမီးတိုင်များတစ်တိုင်မျှ မရှိပါသဖြင့် ကျောင်းသူဆောင်အတွက် လမ်းမီးတိုင်များအား ကျောင်း၏ သာမာန်ငွေစာရင်း အသုံးစရတ်ဖြင့် ပြုလုပ်ပေးနေသည့် မှတ်တမ်း ပုံရိပ်များ ဖြစ်ပါတယ်…
ကျောင်းသူဆောင် လုံခြုံရေးအတွက် အခန်းများတွင် သံပန်းတံခါးများတပ်ဆင်ရန်လည်း လိုအပ်လျက်ရှိပါတယ်…
2019-2020 ပညာသင်နှစ်၏ ဒုတိယနှစ်ဝက်ကျောင်းဖွင့်ချိန်အမီ ကျောင်းသူများအား အဆောင်နေနိုင်အောင် ကြိုးစား ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါတယ်….

ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ဗန်းမော်)မိသားစု