ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူအိပ်ဆောင် ၁၀၀ ဉီးဆံ့တည်ဆောက်မည့်မြေနေရာသို့ ဗန်းမော်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမှ (၁၇-၁၂-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် ကြွရောက်၍ အတည်ပြုရွေးချယ်ပြီး အကြံဉာဏ်များပေးခဲ့ကြပါတယ်…(၁၆-၁၂-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် အဆိုပါမြေနေရာများသို့ ဆရာသမဂ္ဂ၊ ကျောင်းသားသမ္မဂ္ဂများမှလည်း နေရာရွေးချယ်လျာထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်…ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ဗန်းမော်)ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဘက်ဘက်မှ ကူညီပံ့ပိုးပေးကြသူများအား ကွန်ပျူတာက္ကသိုလ်(ဗန်းမော်)မှ ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါတယ်…