ေအာက္တိုဘာလ(၅)ရက္ေန႔ တြင္ က် ေရာက္မည့္ ကမာၻ႕ဆရာမ်ားေန႔အထိမ္းအမွတ္ ျမန္မာစာ စာစီစာကံုး ၿပိဳင္ ပြဲကို (၇-၉-၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသုိလ္(ဗန္းေမာ္)၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့မႈ မွတ္တမ္းပံုရိပ္မ်ား