ကချင်ပြည်နယ် လူမှုရေး ဝန်ကြီး ဦးနေဝင်းမှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ်(ဗန်းမော်)၏ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအား (၂၆-၆-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ပ​ြီး လိုအပ်သည်များကို မှာက​ြားခဲ့ပါတယ်…