ကျောင်းသားအိပ်ဆောင်(၁၀၀)ဦးဆံ့ တည်ဆောက်​နေသည့် အ​ခြေအ​နေအားကွင်းဆင်းစစ်​ဆေးခဲ့သည့်မှတ်တမ်းများ

ကျောင်းသားအိပ်ဆောင်(၁၀၀)ဦးဆံ့ တည်ဆောက်​နေသည့် အ​ခြေအ​နေအားကွင်းဆင်းစစ်​ဆေးခဲ့သည့်မှတ်တမ်းများ

၂၃-၃-၂၀၂၀ရက်​နေ့မှ စတင်၍ စာ​မေးပွဲ​ဖြေဆိုမည့်​ကျောင်းသူ ​​ကျောင်းသားများ ​ဘေးကင်းကျန်းမာ​ဖြေဆိုနိုင်ရန်အတွက် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ဗန်း​မော်)မှ ဆရာမများ ဝန်ထမ်းများပါဝင်​ဆောင်ရွက်​နေသည့် ပုံရိပ်မှတ်တမ်းများ

၂၃-၃-၂၀၂၀ရက်​နေ့မှ စတင်၍
စာ​မေးပွဲ​ဖြေဆိုမည့်​ကျောင်းသူ ​​ကျောင်းသားများ ​ဘေးကင်းကျန်းမာ​ဖြေဆိုနိုင်ရန်အတွက် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ဗန်း​မော်)မှ ဆရာမများ ဝန်ထမ်းများပါဝင်​ဆောင်ရွက်​နေသည့် ပုံရိပ်မှတ်တမ်းများ

စ​နေ​ကျောင်းမပိတ် တနဂ်​နွေ​ကျောင်းမပိတ်ပဲ စိတ်အားထက်သန်စွာဖြင့် Natural Language Processing-NLP, AI သု​တေသန Project အတွက် ကချင်တိုင်းရင်းသား ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများမှ ကချင်ဘာသာစကားများအား Recording ပြုလုပ်နေပုံမှတ်တမ်းများ

စ​နေ​ကျောင်းမပိတ် တနဂ်​နွေ​ကျောင်းမပိတ်ပဲ
စိတ်အားထက်သန်စွာဖြင့် Natural Language Processing-NLP, AI သု​တေသန Project အတွက် ကချင်တိုင်းရင်းသား ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများမှ ကချင်ဘာသာစကားများအား Recording ပြုလုပ်နေပုံမှတ်တမ်းများ

ကျောင်းပိတ်ရက်မှာ ​ကျောင်းတံခါးမပိတ်ပဲ Internet Wifi နှင့် IP Camera များအား Fourth Year ​ကျောင်းသားများမှ လက်​တွေ့ တပ်ဆင် ပြုပြင်မွမ်းမံ​​ဆောင်ရွက်နေ​သော ​ပုံရိပ်မှတ်တမ်းများ

ကျောင်းပိတ်ရက်မှာ ​ကျောင်းတံခါးမပိတ်ပဲ
Internet Wifi နှင့် IP Camera များအား
Fourth Year ​ကျောင်းသားများမှ လက်​တွေ့ တပ်ဆင်
ပြုပြင်မွမ်းမံ​​ဆောင်ရွက်နေ​သော ​ပုံရိပ်မှတ်တမ်းများ